Enter your keyword

Author: uzadmin

July 13, 2021

ออกแบบแบนเนอร์ทัวร์ เตรียมตัวเปิดประเทศ

ด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้การท่องเที่ยวต้องหยุดลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส แต่เนื่องด้วยหลายๆประเทศเริ่มฉีดวัคซีนกันแล้ว โอกาสที่จะเปิดประเทศก็เข้ามาใกล้เข้ามาทุกที ดังนั้นเรามาดูไอเดียการออกแบบแบนเนอร์กันเถอะ เพื่อตอนรับการเปิดประเทศที่จะกำลังมาถึง รวมแบบแบนเนอร์ทัวร์ ที่น่าสนใจ รายละเอียดข้อมูล ที่ต้องใส่บนแบนเนอร์ ชื่อโปรแกรม / วันที่เดินทาง / ราคา (วัน/คืน) รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ อาหาร สถานที่พัก การเดินทาง(รถ / เครื่องบิน) รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลติดต่อ สำหรับจองทัวร์
July 2, 2021

เขียน Plugins WordPress ปรับปรุงและพัฒนา Plugins แก้ไข Error

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง 1 พัฒนา Plugins ใหม่ 1.1 เพิ่มเมนูในระบบหลังบ้าน หน้าสำหรับ Add/Edit/View items หน้าสำหรับตั้งค่า Settings ต่างๆ 1.2 ระบบหน้าบ้าน หน้าแสดงผล items ทีสร้างขึ้นมา หน้าสำหรับให้ user กรอกข้อมูลกลับเข้ามา 1.3 ความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้า 2 พัฒนาต่อยอดจาก Plugins เดิม เราสามารถใส่ Feature เช่นเพิ่มฟิลด์หรือปรับ Design ของ Plugins ที่เราซื้อมาได้เช่น Woocommece 3 แก้ไขปัญหา Plugins/Themes เดิมที่ซื้อมา ปัญหาเช่นระบบใช้การไม่ได้โดยสิ้นเชิง หน้าขาว หรือการแสดงผลผิดเพี้ยน Error ของ Plugin ต่างๆ 4. ปรับความเร็วการโหลดเว็บไซต์ให้เร็วขึ้น ในเว็บไซต์ที่โหลดหนักๆ เช่น การใช้ระบบ Woocommerce เป็นต้น โดยการปรับความเร็วนั้น
July 2, 2021

พัฒนา RESTful API สำหรับเว็บไซต์หรือหน่วยงาน

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง 1 เชื่อมระบบหลังบ้าน (Back-end) กับ ระบบหน้าบ้าน (Front-end) ที่ทำขึ้นมาใหม่ โดยปรกติระบบหลังบ้านจะเป็นส่วนที่มีข้อมูลอยู่ และพัฒนามาด้วยภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย และส่วน Front-end เอง อาจจะไม่ได้ผูกติดกับระบบ Back-end โดยตรง เช่น Back-end เป็น PHP Web Front-end เป็น NodeJS หรือ Mobile App การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันจะค่อนข้างลำบาก การมี API จะช่วงเป็นตัวกลางระหว่างระบบ และสามารถขยาย-ต่อยอดระบบงานฝั่ง Front-end ได้ง่ายขึ้น 2 ซอฟต์แวร์หรือหน่วยงานต้องการเผยแพร่ข้อมูล (Open Data) ในลักษณะของ Developer API คล้ายๆ กับ Google Map เพื่อให้นักวิจัยสาย Data Science นำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดได้ 3 การแปลงข้อมูลหรือไฟล์ที่อ่านค่าไม่ได้ให้อ่านได้ (Machine Readable) เช่น API
July 2, 2021

เขียนโปรแกรมภาษา Python(ภาษาไพทอน) และ PHP บน SERVERและเว็บไซต์

เขียนโปรแกรมภาษา Python(ภาษาไพทอน) และ PHP บน SERVERและเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ และ SERVER บริการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าจะเป็นคนออกแบบระบบเองหรือส่งตัวอย่างที่ต้องการให้ทางเราจัดทำต่อไปก็ได้ พัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม เขียนโปรแกรมเพิ่ม feature ให้กับโปรแกรมเว็บไซต์และ Hosting Server เพราะเมื่อธุรกิจขยายตัว ระบบเดิมๆอาจจะไม่ครอบคลุมการใช้งานอีกต่อไป แก้ไขปัญหาโปรแกรม ERROR ต่างๆ แก้ไขปัญหาโปรแกรม Error ที่ผิดเพี้ยนให้ทำงานได้ปกติเหมือนเดิม สาเหตุจากระบบ Server งานไม่รองรับ Browser ต่างๆ กู้ข้อมูลเว็บไซต์โดนแฮก ภาษาที่รองรับ php,python,perl หรือภาษาอื่นๆ
July 2, 2021

สรุปปัญหาเว็บไซต์ระบบ WordPress ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องเจอ!!!

Error Plugin, เว็บไซต์ Load ช้า, อัพเดทเวรอ์ชั่น Wordpress ให้รองรับกับเวอร์ชั่น Hosting, ดีไซน์ผิดเพี้ยน จัดข้อมูลไม่ได้ดั่งใจ

November 24, 2020
รวมตัวอย่างงานออกแบบรูปเล่ม Portfolio แบบ Modern แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ

รวมตัวอย่างงานออกแบบรูปเล่ม Portfolio แบบ Modern แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ

สำหรับบริษัทที่ต้องการนำข้อมูลบริษัทและผลงานรวมเป็นรูปเล่ม(หนังสือ) เพื่อเสนองานแก่ลูกค้า เราจึงได้รวบรวมแบบตัวอย่างสไตล์ MODERN มาให้แล้ว เพื่อเป็นไกด์ไอเดียให้กับดีไซน์เนอร์

September 2, 2020
เว็บไซต์ Green Energy นำเสนอข้อมูลอย่างไรให้เข้าถึงธุรกิจมากกว่าที่สุด

เว็บไซต์ Green Energy นำเสนอข้อมูลอย่างไรให้เข้าถึงธุรกิจมากกว่าที่สุด

เว็บไซต์ Green Energy หรือเว็บไซต์พลังสะอาด ได้แก่ เว็บไซต์แผงโซล่าเซลล์ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับโรงงานเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า