Enter your keyword

Uncategorized

July 2, 2021

เขียน Plugins WordPress ปรับปรุงและพัฒนา Plugins แก้ไข Error

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง 1 พัฒนา Plugins ใหม่ 1.1 เพิ่มเมนูในระบบหลังบ้าน หน้าสำหรับ Add/Edit/View items หน้าสำหรับตั้งค่า Settings ต่างๆ 1.2 ระบบหน้าบ้าน หน้าแสดงผล items ทีสร้างขึ้นมา หน้าสำหรับให้ user กรอกข้อมูลกลับเข้ามา 1.3 ความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้า 2 พัฒนาต่อยอดจาก Plugins เดิม เราสามารถใส่ Feature เช่นเพิ่มฟิลด์หรือปรับ Design ของ Plugins ที่เราซื้อมาได้เช่น Woocommece 3 แก้ไขปัญหา Plugins/Themes เดิมที่ซื้อมา ปัญหาเช่นระบบใช้การไม่ได้โดยสิ้นเชิง หน้าขาว หรือการแสดงผลผิดเพี้ยน Error ของ Plugin ต่างๆ 4. ปรับความเร็วการโหลดเว็บไซต์ให้เร็วขึ้น ในเว็บไซต์ที่โหลดหนักๆ เช่น การใช้ระบบ Woocommerce เป็นต้น โดยการปรับความเร็วนั้น
July 2, 2021

พัฒนา RESTful API สำหรับเว็บไซต์หรือหน่วยงาน

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง 1 เชื่อมระบบหลังบ้าน (Back-end) กับ ระบบหน้าบ้าน (Front-end) ที่ทำขึ้นมาใหม่ โดยปรกติระบบหลังบ้านจะเป็นส่วนที่มีข้อมูลอยู่ และพัฒนามาด้วยภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย และส่วน Front-end เอง อาจจะไม่ได้ผูกติดกับระบบ Back-end โดยตรง เช่น Back-end เป็น PHP Web Front-end เป็น NodeJS หรือ Mobile App การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันจะค่อนข้างลำบาก การมี API จะช่วงเป็นตัวกลางระหว่างระบบ และสามารถขยาย-ต่อยอดระบบงานฝั่ง Front-end ได้ง่ายขึ้น 2 ซอฟต์แวร์หรือหน่วยงานต้องการเผยแพร่ข้อมูล (Open Data) ในลักษณะของ Developer API คล้ายๆ กับ Google Map เพื่อให้นักวิจัยสาย Data Science นำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดได้ 3 การแปลงข้อมูลหรือไฟล์ที่อ่านค่าไม่ได้ให้อ่านได้ (Machine Readable) เช่น API
July 2, 2021

เขียนโปรแกรมภาษา Python(ภาษาไพทอน) และ PHP บน SERVERและเว็บไซต์

เขียนโปรแกรมภาษา Python(ภาษาไพทอน) และ PHP บน SERVERและเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ และ SERVER บริการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าจะเป็นคนออกแบบระบบเองหรือส่งตัวอย่างที่ต้องการให้ทางเราจัดทำต่อไปก็ได้ พัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม เขียนโปรแกรมเพิ่ม feature ให้กับโปรแกรมเว็บไซต์และ Hosting Server เพราะเมื่อธุรกิจขยายตัว ระบบเดิมๆอาจจะไม่ครอบคลุมการใช้งานอีกต่อไป แก้ไขปัญหาโปรแกรม ERROR ต่างๆ แก้ไขปัญหาโปรแกรม Error ที่ผิดเพี้ยนให้ทำงานได้ปกติเหมือนเดิม สาเหตุจากระบบ Server งานไม่รองรับ Browser ต่างๆ กู้ข้อมูลเว็บไซต์โดนแฮก ภาษาที่รองรับ php,python,perl หรือภาษาอื่นๆ
January 6, 2020
รวมแบบโรลอัพ (Roll up) สร้างสรรค์ไอเดียออกแบบ

รวมแบบโรลอัพ (Roll up) สร้างสรรค์ไอเดียออกแบบ

Roll Up (โรลอัพ) ถูกใช้สำหรับตั้งโชว์ในงานจัดอีเวนท์  เพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ โดยใช้ข้อความสั้นๆได้ใจความ สื่อสารด้วยภาพ สร้างบรรยากาศในงาน