Enter your keyword

หลักการออกแบบ สำหรับคนที่ต้องการศึกษาเบื้องต้น

หลักการออกแบบ สำหรับคนที่ต้องการศึกษาเบื้องต้น

สำหรับคนที่ต้องการทำงานออกแบบเองเบื้องต้น เรามีหลักการง่ายๆให้ลองทำดูนะคะ เริ่มจาก

ทำข้อมูลลงเอกสาร ข้อความต้องสั้นกระชับ เข้าใจง่าย ยิ่งใช้คำที่สะดุดหูหรือคำเชิงโฆษณา ยิ่งทำให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการทำโฆษณามากเลยทีเดียว

ใช้รูปประกอบแทรกในเนื้อหา เพื่ออ่านแล้วดูไม่น่าเบื่อ รูปที่ใช้ต้องสื่อกับข้อความ หรือในบางครั้งต้องนำข้อความมาตีเป็นรูปภาพแทรกกับเนื้อหาแบบเนียนๆ หากมีข้อมูลเชิงสถิติต้องแสดงเป็นกราฟ ซึ่งในปัจจุบันนิยมกันมากที่เรียกว่า Infographic เพราะทำให้อ่านง่าย น่าสนใจ ใช้ข้อความเพียงเล็กน้อย เน้นรูปประกอบเป็นส่วนใหญ่ รูป Infographic นี้จะเหมาะกับการอธิบายขั้นตอน แนะนำวิธีการใช้งาน เป็นต้น

ส่วนเรื่องของโปรแกรมที่ใช้กันทั่วไป คือ Photoshop อาจมีการใช้ illustrator ผสมกันในกรณีที่อยากได้ลักษณะงาน vector วิธีการใช้โปรแกรมจะมี Tool หลากหลาย Search ได้จาก Google จากคำว่า How to design photoshop ในต่างประเทศเขียนวิธีใช้ได้ละเอียดมาก

หากใครอยากศึกษาการออกแบบรูปภาพเพิ่มเติม ให้เริ่มจากทำความเข้าใจหลักการและศึกษาดูงานออกแบบสม่ำเสมอ ลองจัดวางรูปแบบให้น่าสนใจ มีระยะหน้าหลังเพื่อให้งานดูมีมิติ โทนสีที่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสีจาก Logo บริษัท หากไม่มี Logo ให้ใช้สีส่วนใหญ่ของสินค้า หรือตามความชอบของเจ้าของเอง

แต่ถ้าอยากได้งานแบบมืออาชีพ เลือกใช้บริการออกแบบกับเรา ทำงานเร็ว ทำให้ธุรกิจที่คุณวางแผนไว้ดำเนินไปไม่มีสะดุด เราพร้อมก้าวไปพร้อมคุณ มาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจกันเถอะ!!!

No Comments

Post a Comment