Enter your keyword

รูปแบบการออกแบบงานกราฟฟิกบนเว็บไซต์

รูปแบบการออกแบบงานกราฟฟิกบนเว็บไซต์

โดยภาพรวมแล้วการออกแบบงานกราฟฟิกเว็บไซต์จะแบ่งออกเป็น 2 สไตล์ คือ

  • งานออกแบบเว็บไซต์ สไตล์สากลหรือแบบฝรั่ง จะมีลักษณะที่เรียบง่าย การใช้สีจะไม่เยอะมากยึดตามสีของ Logo นำเอาลูกเล่น HTML5 CSS3 และJava มาช่วยให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหว โครงสร้างเว็บไซต์จะยึดหลักการใสรูปและ Text ข้อความ ดูสะอาดตา ดังตัวอย่างดังนี้

website_style ดูเพิ่มเติม

  • งานออกแบบเว็บไซต์ สไตล์เอเซีย จะเห็นได้เด่นชัดจากเว็บไซต์ประเทศญี่ปุ่นหรือจีน จะเน้นทำรูปภาพใช้สีสันสดใส โดยไม่คำนึงถึงธีมสี Logo มานัก แต่สี Logo ยังคงเป็นสีของภาพรวมทั้งเว็บไซต์  โดยเฉพาะเว็บไซต์ขายของออนไลน์จะเห็นได้ชัดเจนมาก ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

web_design_asia

ดูเพิ่มเติม

จากตัวอย่างจะทำให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นว่างานแบบไหนเรียกว่าสไตล์สากลหรือสไตล์เอเชีย ส่วนจะเลือกออกแบบงานตามสไตล์ไหน ขึ้นอยู่กับธุรกิจหรือความต้องการของลูกค้า อาจไม่มีกฏตายตัวหรือจะผสมผสานกันทั้งสองแบบก็ได้

ขอขอบคุณรูปตัวอย่างจาก pinterest

No Comments

Post a Comment