Enter your keyword

พิมพ์สัมผัส กับอาชีพโปรแกรมเมอร์

พิมพ์สัมผัส กับอาชีพโปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์นั้นนอกจากจะต้องฝึกฝนทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแล้ว ยังมีอีกทักษะหนึ่ง ที่ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาของเราได้คือ ทักษะในการพิมพ์สัมผัส

ข้อเสียของการจิ้มคีย์บอร์ด

  • เมื่อยคอ เนื่องจากต้องก้มๆเงยๆ ดูคีย์บอร์ดสลับกับดูจอ
  • พิมพ์ผิดได้ง่าย บางทีพิมพ์โค้ดโปรแกรมแต่ดันตั้งเป็นแป้นภาษาไทย ??ก้มหน้าก้มตาจิ้มไปเป็นบรรทัด เงยหน้ามาเป็นภาษาต่างดาว

ได้อะไรจากการพิมพ์สัมผัสเป็น

  • สายตาโฟกัสอยู่กับหน้าจอ กับโค้ดที่ตัวเองกำลังเขียน ได้ review code ไปในตัวด้วย
  • พิมพ์เร็วขึ้นมาก งานก็เสร็จไวขึ้นนะ สกิล chat ไม่ต้องพูดถึง
  • ดูมืออาชีพกว่าเยอะ

แล้วจะพิมพ์สัมผัสได้ยังไง

  • ลงรียนพิมพ์ดีด ซึ่งมีทั้ง พิมพ์ดีดไทย และ พิมพ์ดีดอังกฤษ โดยมีอาจารย์ที่คอยบังคับให้เราไม่มองแป้น และบางคลาสก็มีให้หลับตาพิมพ์ด้วย
  • เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่าน apps http://www.typingclub.com/

Learn-Touch-Typing-Free-TypingClubLearn-Touch-Typing-Free-TypingClub2

ระบบการเรียนจะแบ่งเป็น Lesson โดยมีทั้งหมด 100 Lesson และแบ่งตามหมวดหมู่ดังนี้Alphabets 1-35Lesson 1: Key j & fKeys-j-f-Typing-Lesson

 

ส่วนนี้คือบทเรียนแรก โปรแกรมจะสอนการวางนิ้ว หน้าที่ของแต่ละนิ้ว

ส่วนที่สำคัญที่สุดในการฝึกพิมพ์ก็คือ อย่ามองแป้นคีย์บอร์ด!

นิ้วชี้ซ้าย = มีหน้าที่เคาะปุ่ม fนิ้วชี้ขวา = มีหน้าที่เคาะปุ่ม?jนิ้วโป้งขวา = มีหน้าที่เคาะ space barนิ้วก้อยขวา = มีหน้าที่เคาะปุ่ม EnterAdvanced Level 1 (Speed Goal 30 WPM) 36-49? ?จับเวลาพิมพ์ 30 คำ/นาทีThe Shift Key 50-65:?พิมพ์ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ( A-Z )Advanced Level 2 (Speed Goal 35 WPM) 57-70 :?จับเวลาพิมพ์ 35 คำ/นาทีNumbers 71-76 :?พิมพ์ ตัวเลข ( 1-9 )Advanced Level 3 (Speed Goal 45 WPM) 77-90 :?จับเวลาพิมพ์ 45 คำ/นาทีGoal-45-WPM-Typing-Lesson

Symbols 91-100อักขระพิเศษ?$ & # * @ ( ! ) % ^ – _ = + [ { ] } < >

อัมรินทร์ บุญเกิด

Software Developer

No Comments

Post a Comment