Enter your keyword

ฝากไฟล์งานไว้กับ Dropbox

ฝากไฟล์งานไว้กับ Dropbox

Dropbox ใช้สำหรับรับส่งไฟล์ระหว่างคนที่เรารู้จักโดยการส่ง invite ไปทางเมล์ โปรแกรมนี้ใช้งานง่าย เพียงแต่ connect เครื่องกับ internet โปรแกรมจะรับส่งข้อมูลกันเอง เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลที่ต้อง update ระหว่างกัน สะดวกและง่ายต่อการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dropbox.com

No Comments

Post a Comment