Enter your keyword

Tips & Tricks รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์

Tips & Tricks รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์

ข้อแตกต่างและเหตุผลที่เราควรเลือกทำเว็บไซต์เอง มากกว่าการเลือกใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป

  • ได้ Source Code เป็นของตัวเอง สามารถพัฒนาต่อได้
  • สามารถนำเว็บไซต์จัดทำ SEO เพื่อโปรโมททางการตลาด แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป จะไม่สามารถปรับรูปแบบโครงสร้างให้ตรงตามความต้องการของโครงสร้าง SEO

knowledge_sharing03

บทความที่ดี เพิ่ม SEO ควรเป็นแบบไหน
…ไม่แฝงโฆษณา หรือมีคำต่อท้ายขายของ
บทความที่ดี ควรให้ความรู้ทิปและเทคนิค คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนั้นๆ

“ที่สำคัญ ควรเพิ่มบทความอย่างสม่ำเสมอ ว่างเมื่อไรก็ทำ ไม่ต้องรีบเร่ง “