Enter your keyword

Tags: ออกแบบป้ายPopUp

May 29, 2019
รวมแบบป้าย Pop up สินค้าสวยๆ สินค้าโดดเด่น สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ซื้อ

รวมแบบป้าย Pop up สินค้าสวยๆ สินค้าโดดเด่น สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ซื้อ

ป้าย Pop up สินค้า ที่เราเห็นกันชินตาตามเซลสินค้าในห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เกตชั้นนำต่างๆ ป้าย Pop up สินค้า หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Shelf Wobbler ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความโดดเด่น สะดุดตาให้กับสินค้า ดูมีมิติ