Enter your keyword

Tags: ข้อแตกต่างเว็บไซต์สำเร็จรูป

September 4, 2015

Tips & Tricks รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์

ข้อแตกต่างและเหตุผลที่เราควรเลือกทำเว็บไซต์เอง มากกว่าการเลือกใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป ได้ Source Code เป็นของตัวเอง สามารถพัฒนาต่อได้ สามารถนำเว็บไซต์จัดทำ SEO เพื่อโปรโมททางการตลาด แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป จะไม่สามารถปรับรูปแบบโครงสร้างให้ตรงตามความต้องการของโครงสร้าง SEO บทความที่ดี เพิ่ม SEO ควรเป็นแบบไหน …ไม่แฝงโฆษณา หรือมีคำต่อท้ายขายของ บทความที่ดี ควรให้ความรู้ทิปและเทคนิค คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนั้นๆ “ที่สำคัญ ควรเพิ่มบทความอย่างสม่ำเสมอ ว่างเมื่อไรก็ทำ ไม่ต้องรีบเร่ง “