Enter your keyword

โบรชัวร์อสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโดฯ วางข้อมูลอย่างไร ให้ตอบโจทย์การขาย

โบรชัวร์อสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโดฯ วางข้อมูลอย่างไร ให้ตอบโจทย์การขาย

เตรียมข้อมูลสำหรับออกแบบ

  1. โลโก้บริษัท ชื่อโครงการ  มีผลต่อการเลือกโทนสีโดยรวมของงานออกแบบ
  2. รูปภาพ บรรยาากาศสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
  3. ข้อความอธิบายรายละเอียดต่างๆ ขนาดบ้าน ขนาดห้อง สถานที่อำนวยความสะดวก / ราคาขาย / ข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ
  4. ตัวอย่างงานที่อยากได้ (ถ้ามี) เพื่อใช้สื่อสารกับดีไซน์เนอร์ เป็นไกด์ไลน์ให้งานออกแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างงานโบรชัวร์บ้าน คอนโดฯ

ขนาด A4 จำนวน 1 หน้า แนวตั้ง

Gallery Photo Book

รูปเล่ม A4 แนวตั้ง /แนวนอน

ข้อแนะนำสำหรับงานออกแบบ : วางรูปเด่นๆ ใหญ่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ และเติมด้วยข้อความอธิบาย ลำดับความสำคัญจาก ชื่อโครงการ สถานที่ตั้ง ราคา ซึ่งจะทำให้งานดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น