Enter your keyword

เครื่องมือสำหรับเช็คขนาดกลุ่มลูกค้าออนไลน์ เพื่อทำการตลาดทางธุรกิจ

เครื่องมือสำหรับเช็คขนาดกลุ่มลูกค้าออนไลน์ เพื่อทำการตลาดทางธุรกิจ

สำหรับคนที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วหรือกำลังจะทำเว็บไซต์ สามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการว่ามีคนสนใจมากน้อยเพียงใด โดยทำได้จากเครื่องมือที่เราจะแนะนำดังต่อไปนี้

1.Google AdWords จะมีเครื่องมือที่เชค Search Volume ได้โดยเราคลิกไปที่การรายงานและเครื่องมือ ทางด้านมุมขวาของหน้า Adword (รูป Icon กระเป๋าธุรกิจ)
แล้วเลือกเครื่องมือวางแผนคำหลัก กรอกข้อมูลในช่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ