Enter your keyword

เขียน Plugins WordPress ปรับปรุงและพัฒนา Plugins แก้ไข Error

เขียน Plugins WordPress ปรับปรุงและพัฒนา Plugins แก้ไข Error

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง

1 พัฒนา Plugins ใหม่
1.1 เพิ่มเมนูในระบบหลังบ้าน
หน้าสำหรับ Add/Edit/View items
หน้าสำหรับตั้งค่า Settings ต่างๆ
1.2 ระบบหน้าบ้าน
หน้าแสดงผล items ทีสร้างขึ้นมา
หน้าสำหรับให้ user กรอกข้อมูลกลับเข้ามา
1.3 ความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้า

2 พัฒนาต่อยอดจาก Plugins เดิม
เราสามารถใส่ Feature เช่นเพิ่มฟิลด์หรือปรับ Design ของ Plugins ที่เราซื้อมาได้เช่น Woocommece

3 แก้ไขปัญหา Plugins/Themes เดิมที่ซื้อมา
ปัญหาเช่นระบบใช้การไม่ได้โดยสิ้นเชิง หน้าขาว หรือการแสดงผลผิดเพี้ยน Error ของ Plugin ต่างๆ

4. ปรับความเร็วการโหลดเว็บไซต์ให้เร็วขึ้น ในเว็บไซต์ที่โหลดหนักๆ เช่น การใช้ระบบ Woocommerce เป็นต้น โดยการปรับความเร็วนั้น ต้องอ้างอิงกับระบบ Hosting ที่ใช้อยู่ด้วย

Note: ระบบ CMS ชนิดอื่นๆที่เราถนัด เช่น OpenCartและ Magento