Enter your keyword

ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์อย่างไรให้น่าสนใจ

ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์อย่างไรให้น่าสนใจ

ในหลักการปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรตายตัวแน่นอน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ออกแบบ โดยอิงจากข้อมูลอีกส่วนหนึ่งด้วย การออกแบบที่ดีคือการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ โดยการจัดโครงสร้างหรือ Layout เช่น การแบ่งคอลัมน์(ที่ใช้ประจำและนิยมใช้ คือ การแบ่ง 2 / 3 /4 คอลัมน์) การใส่สีพื้นในกับข้อความ รูปภาพประกอบ เป็นต้น

ตัวอย่างการจัด Layout Website

กล่าวสรุป การออกแบบเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ออกแบบ ศึกษาดูงานเว็บไซต์เป็นประจำจนชินตา เว็บไซต์ที่ผู้เขียนนิยมเข้าดูไอเดียร์เป็นประจำ มีดังนี้
www.behance.net /  www.awwwards.com  /  www.pinterest.com

หากใครที่กำลังสนใจเรื่องการทำเว็บไซต์ ลองศึกษาเรื่องการออกแบบโครงสร้างก่อน เพื่อให้ Get Idea ก่อนที่จะไปจุดอื่นๆ ยิ่งฝึกยิ่งได้ประสบการณ์นะคะ