Enter your keyword

รวมผลงานออกแบบหนังสือขนาด A5

รวมผลงานออกแบบหนังสือขนาด A5

ออกแบบหนังสือโครงการ Thailand Health Tourism Destination

 • หนังสือพอคเกตบุค ขนาด a5
 •  ไฟล์ Indd (InDesign format)  พร้อมพิมพ์
 • จำนวน 150 หน้า
 • CMYK color 300 dpi

ออกแบบหนังสือเพื่อให้ความรู้บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี

 • หนังสือพอคเกตบุค ขนาด a5
 •  ไฟล์ Indd (InDesign format)  พร้อมพิมพ์
 • จำนวน 104 หน้า
 • CMYK color 300 dpi

ออกแบบหนังสือให้ความรู้ เตรียมตัวก่อนท่องเที่ยวรัสเซีย

 • หนังสือพอคเกตบุค ขนาด a5
 •  ไฟล์ Indd (InDesign format)  พร้อมพิมพ์
 • จำนวน 60 หน้า
 • CMYK color 300 dpi