Enter your keyword

ความสำคัญของภาษา Python ต่อการเขียนโปรแกรม

ความสำคัญของภาษา Python ต่อการเขียนโปรแกรม

Python คือ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ถูกสร้างจากภาษาซี สามารถเรียกคอมไพล์ได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น วินโดวส์, ยูนิกซ์, ลินุกซ์

โดยคุณลักษณะเด่นๆของภาษา Python มีดังนี้

  1.  เนื่องจากไพทอนเป็นภาษาสคริปต์ ทำให้ใช้เวลาในการเขียนและคอมไพล์ไม่มาก เหมาะกับงานดูแลระบบ (System administration) สามารถติดตั้งให้ทำงานเป็นภาษาสคริปต์ของวินโดวส์ ผ่านระบบ en:Windows Script Host ได้อีกด้วย
  2. ไวยากรณ์ของไพทอนได้กำจัดการใช้สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแบ่งบล็อกของโปรแกรม และใช้การย่อหน้าแทน ทำให้สามารถอ่านโปรแกรมที่เขียนได้ง่าย นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนการเขียน docstring ซึ่งเป็นข้อความสั้นๆ ที่ใช้อธิบายการทำงานของฟังก์ชัน, คลาส, และโมดูลอีกด้วย
  3.  ไพทอนเป็นภาษากาว (Glue Language) ได้อย่างดีเนื่องจากสามารถเรียกใช้ภาษาโปรแกรมอื่นๆได้หลายภาษา ทำให้เหมาะที่จะใช้เขียนเพื่อประสานงานโปรแกรมที่เขียนในภาษาต่างกันได้
  4. มีมอดูลสำหรับจัดการ Regular Expresion อีกทั้งยังประกอบไปด้วยมอดูลสำหรับสร้าง Internet Script และติดต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Sockets, และทำหน้าที่เป็น CGI Script ตรอดจนใข้งานคำสั่ง FTP, Glopher, XML และอื่นๆอีกมากมาย
  5. จัดการหน่วยความจำอย่างอัตโนมัติ สามารถจักการพื้นที่หน่วยความจำที่ไม่ต่อเนื่องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. อนุญาตให้ฝังชุดคำสั่งของ Python เอาไว้ภายในโคดภาษา C/C++ ได้ สร้าง Dynamic Link Libray (DLL) เพื่อใช้ร่วมกับ Python

ภาษา Python ถูกจัดอันดับให้เป็นภาษาที่ถูกจ้างงานสูงที่สุดในปี 2018 ในอันดับที่ 2

– ข้อมูลจาก codingdojo  –

Stack Overflow เผยสถิติความนิยมของภาษาโปรแกรมมิ่งบนเว็บไซต์ เป็นภาษาที่มีอัตราการเติบโตสูงมากในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนทราฟฟิก 64% ของเว็บไซต์

– ข้อมูลจาก blognone  –

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
วิกิพีเดีย
MindPHP.COM
http://bbee.exteen.com
www.blognone.com

อธิบายศัพท์เพิ่มเติม

***คอมไพเลอร์ หรือ โปรแกรมแปลโปรแกรม, ตัวแปลโปรแกรม เป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าแปลงชุดคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์หนึ่ง ไปเป็นชุดคำสั่งที่มีความหมายเดียวกัน ในภาษาคอมพิวเตอร์อื่น คอมไพเลอร์ส่วนใหญ่ จะทำการแปล รหัสต้นฉบับ ที่เขียนในภาษาระดับสูงเป็น ภาษาระดับต่ำ หรือภาษาเครื่อง ซึ่ง

*** คลังโปรแกรม หรือ ไลบรารี ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือส่วนที่รวบรวมกระบวนการ และฟังก์ชันย่อย ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะรวมซอร์สโค้ดหรือไม่ก็ได้ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์หรือใช้ในการทำงานของโปรแกรมหนึ่งๆ

*** ภาษาซี (C) เป็นภาษาโปรแกรมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด มีความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมและมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและอนุญาตให้มีขอบข่ายตัวแปร (scope) และการเรียกซ้ำ (recursion) ในขณะที่ระบบชนิดตัวแปรอพลวัตก็ช่วยป้องกันการดำเนินการที่ไม่ตั้งใจหลายอย่าง เหมือนกับภาษาโปรแกรมเชิงคำสั่งส่วนใหญ่ในแบบแผนของภาษาอัลกอล การออกแบบของภาษาซีมีคอนสตรักต์ (construct) ที่โยงกับชุดคำสั่งเครื่องทั่วไปได้อย่างพอเพียง จึงทำให้ยังมีการใช้ในโปรแกรมประยุกต์ซึ่งแต่ก่อนลงรหัสเป็นภาษาแอสเซมบลี คือซอฟต์แวร์ระบบอันโดดเด่นอย่างระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ยูนิกซ์ อ่านเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูล บริการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

– Services By Uzaweb Co.,Ltd –

Tel: 089-199-9450 (สายด่วน โปรแกรมเมอร์)
หรือส่งข้อมูลมาก่อนที่ Email: uzaweb@gmail.com