Enter your keyword

ออกแบบ Infographic ข้อมูลเชิงสุขภาพ

ออกแบบ Infographic ข้อมูลเชิงสุขภาพ

  • ขนาด A4 เน้นภาพประกอบ ทำให้ข้อมูลน่าสนใจและอ่านง่าย
  • โบรชัวร์ จำนวน 8 หน้า เน้นอ่านไฟล์ออนไลน์แบบ  PDF
  • ออกแบบ Indesign / Illustrator/ Vector  ไฟล์รองรับการพิมพ์ ตัดตก 3 mm.
  • จัดข้อความ กั้นหน้า-หลัง
Categories
ออกแบบสิ่งพิมพ์