Enter your keyword

รวมงานออกแบบโบรชัวร์แคตตาล็อก Devas Collection

รวมงานออกแบบโบรชัวร์แคตตาล็อก Devas Collection

About Project
  • งานโบรชัวร์ขนาด A4 (รวบรวมเป็นรูปเล่มแคตตาล็อค)
  • โทนสีน้ำตาล-เหลือง อ้างอิงโทนสีโลโก้
  • คอนเซปพรีเซนสินค้าเครื่องนอนของ Devas ที่มีหลากหลาย โดยแต่ละสินค้าให้อยู่ในธีมดีไซต์ที่ใกล้เคียงกัน
  • ไฟล์ Ai และ Pdf พร้อมพิมพ์