Enter your keyword

รวมออกแบบแบนเนอร์ทัวร์ Facebook / Line Ads

รวมออกแบบแบนเนอร์ทัวร์ Facebook / Line Ads

About Project
  • ออกแบบแบนเนอร์ Facebook post ขนาด 1200 x 800 px (Cover), 1280×1280 px ใช้สำหรับโพสโฆษณาบนเฟสบุค
  • ออกแบบแบนเนอร์ Line Ads Collection ขนาด 1040×1040 px
  • รูปแบบสไตล์ท่องเที่ยว โปรโมชั่นที่พัก ตั๋วเครื่องบิน
  • งานออกแบบกราฟิก นอกจากตอบโจทย์ความสวยงามแล้ว ยังสร้างภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ และยกจุดเด่นการขาย เช่น ขายที่พักโรงแรม ขายตั๋วเครื่องบิน ขาย Package ทัวร์