Enter your keyword

ออกแบบหนังสือสรุปกิจกรรม YMID

ออกแบบหนังสือสรุปกิจกรรม YMID

About Project

ออกแบบหนังสือสรุปกิจกรรม YMID

Concept: ออกแบบตามธีมรูปทรง โทนสี Logo เพิ่ม Icon ให้น่าสนใจมากขึ้น

  • ขนาด A4
  • Indesign
  • ไฟล์ .INDD / PDF
  • 300 DPI
Categories
ออกแบบสิ่งพิมพ์