Enter your keyword

ออกแบบหนังสือคู่มือการใช้งาน ขนาด A5

ออกแบบหนังสือคู่มือการใช้งาน ขนาด A5

About Project
  • หนังสือขนาด A5 จำนวน 120 หน้า พร้อมดีไซต์หน้าปกในสวยงาม เหมาะสมกับข้อมูลภายในเล่ม
  • จัดรูปเล่มในเรียบร้อย จัดข้อความหน้า-หลัง / ใส่ตาราง
  • รูปแบบงานดีไซต์เรียบ หรู สไตล์โมเดิล Modern
  • รวมรูปเล่มด้วย Indesign (Indd)
  • ไฟล์งาน INDD file / Pdf File พร้อมพิมพ์

สอบถามข้อมูลบริการออกแบบหนังสือ

Tel: 089-684-7913 Email: [email protected]