Enter your keyword

ออกแบบรายงานประจำปี 2563 IRC

ออกแบบรายงานประจำปี 2563 IRC

  • ขนาด A4
  • Adobe InDesign files .INDD
  • CMYK 300 DPI
  • Graph / Infographic
  • ออกแบบรายงานประจำปี จัดข้อมูล/ตาราง/กราฟ/ไอคอน ให้สวยงาม อ่านง่าย นำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลออกแบบหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ โบรชัวร์
Tel: 089-684-7913
Email: [email protected]