Enter your keyword

ออกแบบแบนเนอร์สินค้ารวมศิลป์

ออกแบบแบนเนอร์สินค้ารวมศิลป์

รายละเอียด : ออกแบบแบนเนอร์ให้กับร้านรวมศิลป์ ศาลพระภูมิ เพื่อนำเสนอกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยรูปแบบงานต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจจำหน่ายสินค้าศาลพระภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดบนโซเซียลมีเดีย
รูปแบบงานดีไซต์ : สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าเน้นความหรูหรา โทนสีทองและสีแดงเข้ากับสินค้าที่จำหน่าย

Categories
ออกแบบกราฟิก